திங்கள், 23 நவம்பர், 2015

Curso de CorelDraw X5 - Crear botones cristalizados - Part 7

COREL DRAW ( projetando escada 3d ).mp4

coreldraw tutorials - gift box in coreldraw. Part -1

HOW TO CREATE BOX IN COREL DRAW

How to make Emboss Effect in Corel Draw

Some Short Cut Keys in CorelDRAW

Using Envelope tool in CorelDraw

How To Learn Interactive Blend Tool [Beginner CorelDRAW]

HOW TO CREATE A PAGE LAYOUT IN COREL DRAW.mp4

CorelDRAW Graphics Suite X6 - Working with Page Layout

How to Layout Simple Magazine Using CorelDRAW

How to Learn Text Tool Using CorelDRAW

How to Learn Transparency Tool using CorelDRAW

How to Learn Curve and Design With Curve Using CorelDRAW

How to make a flower in corel draw.

How to Learn Curve and Design With Curve Using CorelDRAW

How to make Google Chrome Logo in CorelDraw

CorelDRAW Graphics Suite x7 Logo BMW Tutorial

CorelDRAW Graphics Suite x7 Logo BMW Tutorial

CorelDRAW Graphics Suite x7 Logo BMW Tutorial

CorelDRAW: How to create a background effect ( video inspiration )

CorelDRAW Tutorial T-Shirt Design with Easy Fashion Effects

How to make Glossy Text Effect with CorelDraw

வியாழன், 29 அக்டோபர், 2015

மெய்யெழுத்து-பயிற்சித்தாள்(TAMIL WORKSHEET)

எண் வரிசைப்படி பென்சிலால் கோடு வரைக.
பெட்டிக்குள் எழுத்தினைச் சொல்லியபடி எழுதுக.

ஞாயிறு, 18 அக்டோபர், 2015

வலைப்பூக்கள் உருவாக்குவது எப்படி?

                     வலைப்பூக்கள் உருவாக்குவது எப்படி?

ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட விருப்பம் என்று என இருக்கும்.அதை எப்படி வெளிக்கொணர்வது எனத் தெரியாத பலர் இன்றும் நம்மிடையே நிறைய பேர் உள்ளனர்.
எளிதாக உருவாக்குவதற்கு ஜிமெயில் ஐடி இருப்பவர்கள் வலைப்பூவினை அதிலேயே உருவாக்குவதுதான் நேரத்தை எளிதாக்கும். அதிலேயே நமக்கு தேவைப்படும் வண்ணம்,ஒலி,ஒளி ஏற்றும் வசதி அனைத்தும் கிடைக்கின்றன்.இதில் ஆங்கிலம் தெரிந்தால்தான் இயங்கஇயலும் என்ற கருத்திற்கு இடம் கிடையாது. நாம் நமது தாய்மொழியிலேயே உருவாக்கிக் கொள்ளலாம்.
இதனால் ஆய்வுக்கட்டுரைகள்,நாம் நினைக்க,எழுத நினைத்த பல செய்திகள்,பிற வலைத்தளங்களில் காணப்படும் சிறந்த செய்திகள் இவற்றை வெளிக்கொணரலாம்.பிறருடைய தளத்தில் நாம் நமது கட்டுரைகளையோ,இன்னபிற செய்திகளையோ  அளிக்கும்போது அவை இறுதிவரை திருத்தப்படாமல் இருக்கவேண்டும்.அப்போதுதான் நமக்குரிய தரம் நிரந்தரமாக இருக்கும்.அதில் நாம் கவனமாகச் செயலாற்றவேண்டும்.

சனி, 19 செப்டம்பர், 2015

சாவின் உதடுகள்: ”திராவிடர் பூர்வக் குடியல்லர்” : ஓர் எதிர்வினை

சாவின் உதடுகள்: ”திராவிடர் பூர்வக் குடியல்லர்” : ஓர் எதிர்வினை:    ”திராவிட மொழி பேசிய மக்கள் அந்நிய பிரதேசங்களிலிருந்து வந்தவர்கள். மக்கள் இன அமைப்பியல் ( Ethnography) படி நாகரீகம் பெற்ற திராவிடர்கள் ...

ஞாயிறு, 6 செப்டம்பர், 2015

TAMIL LETTERS PRONOUNCIATION

தமிழ் எழுத்துகளை இன்றைய காலத்து மாணவர்களுக்கு உச்சரிப்பது கடினமான செயலாக இருக்கிறது. ஆங்கிலத்தில் எழுதி அதனைப் படித்துத் தமிழ் கற்பது தமிழ் கற்கும் சரியான முறையன்று. இதனால் எழுத்துச் சிக்கலைத் தீர்க்க படவழி கற்றல் உதவும்.

திங்கள், 17 ஆகஸ்ட், 2015

தமிழ் இலக்கணம் 31 குறிப்பு, உடன்பாடு, எதிர்மறை வினைமுற்று

தமிழ் இலக்கணம் 31 குறிப்பு, உடன்பாடு, எதிர்மறை வினைமுற்று

தமிழ் இலக்கணம் 30 தெரிநிலை வினைமுற்று

தமிழ் இலக்கணம் 29 சந்தி சாரியை விகாரம்

தமிழ் இலக்கணம் 28 இடைநிலை

தமிழ் இலக்கணம் 27 விகுதி

தமிழ் இலக்கணம் 27 விகுதி

தமிழ் இலக்கணம் 26 பதம் பகுதி

தமிழ் இலக்கணம் 25 பொது மொழி உவமை

தமிழ் இலக்கணம் 24 தன்மை முன்னிலை படர்க்கை

தமிழ் இலக்கணம் 23 வேற்றுமைகள் - 6, 7, 8

தமிழ் இலக்கணம் 22 வேற்றுமைகள் - 4, 5

தமிழ் இலக்கணம் 21 வேற்றுமைகள் - 3

தமிழ் இலக்கணம் 20 வேற்றுமைகள் - 1, 2

தமிழ் இலக்கணம் 20 வேற்றுமைகள் - 1, 2

தமிழ் இலக்கணம் 19 பெயர்கள் - வினையால் அணையும் பெயர்

தமிழ் இலக்கணம் 19 பெயர்கள் - வினையால் அணையும் பெயர்

தமிழ் இலக்கணம் 18 பெயர்கள் - ஆகு பெயர்

தமிழ் இலக்கணம் 17 பெயர்கள் - பண்பு, தொழில்

தமிழ் இலக்கணம் 16 வினா

தமிழ் இலக்கணம் 15 சுட்டு

தமிழ் இலக்கணம் 15 சுட்டு

தமிழ் இலக்கணம் 14 போலிகள்

தமிழ் இலக்கணம் 13 மூவகை மொழிகள்

தமிழ் இலக்கணம் 12 திணை பால் எண்

தமிழ் இலக்கணம் 12 திணை பால் எண்

தமிழ் இலக்கணம் 11 - திசை, வட சொற்கள்

தமிழ் இலக்கணம் 9 - சொல் இலக்கணம்

தமிழ் இலக்கணம் 7 ம/ஔ/ஃ குறுக்கங்கள்

தமிழ் இலக்கணம் 6 குற்றியலிகரம்

தமிழ் இலக்கணம் 5 குற்றியலுகரம்

தமிழ் இலக்கணம் 4 இன எழுத்துகள்

தமிழ் இலக்கணம் 4 இன எழுத்துகள்

தமிழ் இலக்கணம் 3 மாத்திரை

தமிழ் இலக்கணம் 3 மாத்திரை

தமிழ் இலக்கணம் 2 எழுத்திலக்கணம்

தமிழ் இலக்கணம் 1 உறுப்புகள்

தமிழ் இலக்கணம் 18 பெயர்கள் - ஆகு பெயர்

தமிழ் இலக்கணம் 18 பெயர்கள் - ஆகு பெயர்

PowerPoint Tutorial (VBA): How to make a Shooting Game

How to make a maze game on PowerPoint 2010

How to Make a Hide and Reveal Game in Power Point

Trigger Effect in Powerpoint

Interactive PowerPoint.mp4

Multiple Choice Question w/Power Point

Tamil grammar

Learning Outcomes vs. Learning Objectives

Bloom's Taxonomy for Teachers (Revised)

Bloom's Taxonomy for Teachers (Revised)

tamil vowels-animation

பவர்பாயிண்டிற்கு உபயோகிக்கலாம்-உயிரெழுத்து

ஞாயிறு, 16 ஆகஸ்ட், 2015

ஊ-பயிற்சித்தாள்

ஊசி-மேற்கண்ட படத்தில் ஊ இருக்கும் இடத்தை வரைந்து காட்டுக.

சனி, 15 ஆகஸ்ட், 2015

TAMIL ACTIVITY WORKSHEET-SHORT VOWELS>LONG VOWELS

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள  படத்தில்  1 ஆம் எண் குறியிட்ட வீட்டிலிருந்து  அ முதல் ஔ வரை வரிசையாக வரைந்து 2 ஆம் எண் குறியிட்ட வீட்டிற்குச் செல்லவும்.(அருகில் உள்ள உயிர் எழுத்து அட்டவணையைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்)
ஆசிரியருக்கானது
குறில்,நெடில் எனவும் பயன்படுத்தலாம்.
வியாழன், 13 ஆகஸ்ட், 2015

பொருத்துதல் திறன்-அ-பயிற்சித்தாள்

படத்தைப் பார்த்துப் பொருத்தமான எழுத்தை வட்டமிட்டுக் காட்டுக.
அ                         ஆ                                      இ                                          ஈ

ஆசிரியருக்கானது
இது வலைத்தளத்தில் கிடைக்கும் இலவச மென்பொருளைப் பயன்படுத்தித் தயார் செய்த அசைவூட்டப்பட்ட எழுத்து.
இதனைத் தொடக்கநிலைக்கும்,இலக்கணம் கற்பிக்கும் நிலையிலும் பயன்படுத்தலாம்.இதனால் மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் புரிந்துகொண்டு அவர்களாகவே கற்க முன்வருவர்.தமிழ் படித்தால் பணி வாய்ப்பின்மை என்பது இதனால் வருங்காலத்தில்  இல்லாமல்போகும்.

புதன், 12 ஆகஸ்ட், 2015

Tamil vowel game


தொடர்வண்டியில் விடுபட்ட எழுத்தை வரைந்து காட்டுக.

செவ்வாய், 11 ஆகஸ்ட், 2015

Activity worksheet-a-Tamil vowel

                                                                                                              Date
worksheet No
class
section
subject
term
school
Teacher's sign
Date
உனக்குப்  பிடித்த அ வண்ண பலூனை(ஊத்தாம்பெட்டி) எடுத்துக்கொண்டு பென்சிலால் வரைந்து அம்மாவிடம் செல்க.
ஆசிரியருக்கான குறிப்பு
நடுவில் உள்ள படத்துடன் அணில்,அன்னாசி இவற்றையும் இணைத்து அளிக்கலாம்.
இதனை வகுப்பறையில் பிரிண்ட் எடுத்து படங்களைத் துணைக்கருவிகளாக்கியும் கற்பிக்கலாம்.
பலூனுக்கு பதிலாக வண்ணப் பந்துகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
செயல்திறன் கலந்த விளையாட்டுகளை அளிக்கலாம்.
பாடல்(உள்ளரங்க,வெளியரங்க விளையாட்டு)
வட்ட வட்ட சின்ன பந்துகள்(பலூன்கள்)
தட்ட தட்ட எழும்புமே!
சின்ன சின்ன கோன்ஐஸ்தான்
நாவில் நீர் ஊற வைக்குதே!
அம்மாவிடம் செல்லத்தான்
ஆசை எனக்கு இருக்குதே!
வண்ண வண்ண பந்துகளில்(பலூன்களில்)
உனக்கு எது மிகவும் பிடித்தது?
எடுத்து நீயும் சென்றிடுவாய்!
பாடி ஆடி மகிழ்ந்திடுவாய்!
வட்டமாக மாணவர்களை நடுவில் நிற்க வைத்து நடுவில் ஆசிரியர் நின்று பாட வைக்கவேண்டும்.
இதுபோல ஆசிரியரே பாடல்கள்,விளையாட்டுகள் பல உருவாக்கினால் மாணவர்கள் எளிதில் தமிழ் கற்பர்.திங்கள், 10 ஆகஸ்ட், 2015

Tamil letter a- identification worksheet

இந்தப் படம் ஃபோட்டோஷாப்பில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள எளிமையான படம்.ஆசிரியர்கள் இதனைத் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தினால் மாணவர்களும் இதனைத் தயாரிப்பர்.
அடையாளப்படுத்தும் திறன்(Identification skill)
சொல்லின் முதல் எழுத்தைத் தேர்வு செய்து உனக்குப் பிடித்த வண்ணத்தில் குறியிடுக.

ஞாயிறு, 9 ஆகஸ்ட், 2015

Tamil vowels activity worksheet

கட்டத்திற்குள் காணப்படும் எழுத்தினை எழுதி அதற்குக் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொல்லிற்கேற்ற படத்தினைப் பொருத்திக் காட்டுக.
விளக்கம்
அ-a
ஆ-A
இ-e
ஈ-E
இம்முறையில் ஆங்கில எழுத்திற்கேற்ற உச்சரிப்பைப் பழகும்போது குறில்,நெடில் குறைபாடு மாணவர்களுக்கு வராது.

Tamil vowels -activity worksheet

தோட்டத்திற்குள் காணப்படும் எழுத்திற்குத் தகுந்த படத்தினைப் பொருத்திக் காட்டுக-பொருத்திக்காட்டும் திறன்
(வாரம் ஒரு நாள் தமிழ்க்கல்வி பயில்பவர்களுக்கு-இரண்டு வகுப்பறை நேரத்திற்குப் போதுமானது)

சனி, 8 ஆகஸ்ட், 2015

E-TAMIL VOWELS-WORKSHEET

எழுதிப் பழகுக(TABLET OR PAPER)
WORKSHEET NO
DATE
NAME
CLASS
SCHOOL
LESSON


ஈ ஈ ஈ ஈ ஈ  ஈ

ஈ ஈ ஈ ஈ ஈ 

ஈ ஈ ஈ ஈ ஈ   

e-writing method(Tamil vowels)

எழுதிப் பழகுக
இ இ இ இ இ இ இ 

வெள்ளி, 7 ஆகஸ்ட், 2015

A-TAMIL LETTER WRITING METHOD

ஆ எழுத்தை எழுதிப் பழகுக.

ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ
ஆசிரியர்களின் கவனத்திற்கு
மேலே குறிப்பிட்ட எழுத்தினை தாளிலோ,டேப்லட்டிலோ மாணவர்களை எழுதப் பழக்கலாம்.


TAMIL a -writing method

எழுதிப் பழகுக-இந்த அனிமேஷன் எழுதுமுறையை அளித்த எழுத்து.காம்-நன்றி

அ அ அ அ அ

திங்கள், 3 ஆகஸ்ட், 2015

செவ்வாய், 28 ஜூலை, 2015

worksheet-in

பந்தின் நடுவில் காணப்படும் பென்சிலை எடுக்க புள்ளியிட்ட எழுத்தை எழுதிவிட்டுச் செல்க.

mellinam

படத்திற்குத் தகுந்த முதல்  எழுத்தை வரைந்து காட்டுக.

திங்கள், 27 ஜூலை, 2015

Websites Related to Tamil Learning

Websites Related to Tamil Learning

http://useful.tamilpriyan.com/learn-tamil.html#.VbbrqbXSn6g

Online Groups for Learning Languages

These websites are online interactive communities to learn Tamil. Here you will get the topics, discussions, questions and resources related to Tamil learning.

Online Videos to Learn Tamil

I have collected many videos and playlist links related to Tamil learning from major video sharing sites. Watching tutorial videos are easy method to learn anything.

Text Books


Below are some websites to get free eBooks. 

தமிழ் இலக்கணம்learntamil.com/aathichudi-english-meaning/
CASES வேற்றுமை உருபு in Tamil
In a sentence , a relationship between a noun and a verb is the case.It is represented by a suffix or post position.
Suffixes
1) NOMINATIVE
When the noun ends with ‘m’ sound , the ‘m’ sound is removed and ‘th’ sound is added .Nominative case has an unmarked suffix.
Example:
Tamil Sentence English Meaning
சிங்கத்தை கொன்றான் / சிங்கம் + கொன்றான் He Killed the Lion
மரத்தை வெட்டினான் / மரம் + வெட்டினான் He cut the tree 

2) ACCUSATIVE
If the noun or pronoun is used as an object of the verb,then it becomes Accusative case.It is also reffered as Objective case.It is optional only if it is non human object .ஐ ( ai ) is added to the end of the noun.
Example
Tamil Sentence
English Meanings
ராமனைக் கண்டேன் / ராமன் + கண்டேன்
I saw Raman
பாட்டுப் பாடுகிறாள் / பாட்டு + பாடுகிறாள்
She sings a song
3) ASSOCIATIVE
Associative case has ஓடு (out ) as a suffix.Sometimes also replaced by உடன் ( utan ).
Tamil Sentence
English Meanigs
இறைவனோடு பேசுவேன் / இறைவன் + பேசுவேன்
I will talk with God
குடத்துடன் வந்தாள் / குடம் + வந்தாள்
She came with a pot
4) INSTRUMENTAL
Instrumental case has ஆல் ( al ) .Sometimes also replaced by கொண்டு ( kontu ).
Tamil Sentence
English Meanings
வில்லால் வென்றான் / வில் + வென்றான்
Won with a bow
அறிவைக் கொண்டு ஆளலாம் / அறிவு + ஆளலாம்
Rule with knowledge
5) DATIVE
Dative case has a suffix உக்கு ( ukku ) .Sometimes also replaced with அக்கு ( akku )
Tamil Sentence
English Meanings
ஆசைக்கு அளவில்லை / ஆசை + அளவில்லை
No limits for desire
எனக்கு பிடிக்கும் / என் + பிடிக்கும்
I like
6) GENETIVE
Genetive case has அது ( athu ) as a suffix.Sometimes replaced with உடைய ( utaya ).
Tamil Sentence
English Meanings
எனது ஆடை / என் + ஆடை
My dress
அவனுடைய நண்பன் / அவன் + நண்பன்
His friend
7) LOCATIVE
Locative case has a suffix இல் ( il ).Sometimes for the noun , it has a suffix இடம் ( itam ).
Tamil Sentence
English Meanings
கிணற்றில் நீர் இருக்கிறது / கிணறு + நீர் + இருக்கிறது
Water is in the well
கண்ணணிடம் குழல் இருக்கிறது / கண்ணண் + குழல் + இருக்கிறது
Kannan has the flute
8) VOCATIVE
Vocative has the suffix ஏ ( ee ).
Tamil Sentence
English Meanings
உண்மையே வெல்லும் / உண்மை + வெல்லும்
Truth Triumphs
பயமே பாவம் / பயம் + பாவம்
Fear is evil
Post Position ( பின் இடைச்சொல் )
The word that act as a case suffix is the post position.
EXAMPLES
1) சென்னையை விட மும்பை பெரியது .
Chennai is bigger than Mumbai .
2) சூரிய காந்தி சூரியனை நோக்கி மலர்கிறது .
Sunflower blossoms towards sun .
3) எனக்காக விட்டுக்கொடு . 
Concede for me .
4) செய்தித்தாள் பாலுக்கு முன் வந்துவிட்ட்து . 
Newspaper delivered before milk .
5) கைத்தடி அவருக்கு உரியது .
Stick belongs to him .
6) அனுபவம் மூலமாக அறிந்தேன் . 
Understood by experience .
7) மக்கள் மேல் குற்றமில்லை . 
No fault with people .
8) உன் பொருட்டு தியாகம் செய்தேன் . 
I sacrificed because of you.
9) அங்கிருந்து சென்றீர்களா ?
Did you go from there.
10) எவரிடமிருந்து பெற்றீர்கள். 
From whom you got it.
11) முடியும் வரை செய்யுங்கள்.
Do how much you could.
12) நாள் தோறும் கடமையைச் செய் .
Do your duty daily.
13) சத்தியாக்கிரகம் காந்தியுடைய தனி வழி .
Satyagraha is Gandhiji’s unique way .